Usługi

Usługi księgowe:
Prowadzimy:
– księgi rachunkowe
– podatkową książkę przychodów i rozchodów
– ewidencję przychodów
– ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia
– ewidencję sprzedaży i zakupów na potrzeby podatku VATSporządzamy:

– sprawozdania finansowe
– dokumentację na potrzeby i zgodnie z wymogami zewnętrznych instytucji finansowych
– sprawozdania statystyczne dla GUS
– deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT, VAT-UE, (miesięczne, kwartalne, roczne)
– Plik JPK
– dodatkowe raporty analityczne w formie i częstotliwości określonej przez klienta

Dodatkowo:

– kontrolujemy otrzymane dokumenty pod względem merytorycznym oraz formalnym
– kontrolujemy rozrachunki z kontrahentami
– wystawiamy rachunki oraz faktury sprzedaży
– przygotowujemy deklarację VAT-VZM dotyczącą zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych

Oferujemy również kompleksowe usługi kadrowo-płacowe 
Zakres usług:
– sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem oraz rozwiązaniem umów z pracownikami świadczącymi pracę na podstawie kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych
– zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych
– rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w ZUS oraz dokonywanie zmian
– naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkich składników wynagrodzeń
– naliczanie zasiłków i opracowanie dokumentacji zasiłkowej
– rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu